27 թվիթ, որոնք ապացուցում են, որ Աստված հարբած է, երբ նա ստեղծեց տիեզերքը